Kontaktujte nás

Hračkárik s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava
 
IČO: 48 274 682
DIČ: 2120 144 312
IČ DPH: SK2120 144 312
 
Telefón: 0910 461 114, 0910 106 686
 
Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IBAN: SK48 1111 0000 0015 2280 0018
SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Tatrabanka a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3,
P. O. BOX 42, 850 05 Bratislava
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4414 4617
SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX

Kontaktný formulár